Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi
 
BAĞLANTILAR
 Neredeyim : HAKKIMIZDA  >  Tarihçemiz

Tarihçemiz

 

         19. ve 20. yüzyılın kesişim döneminde Antakya’daki tek kütüphane Nakip Cami’deydi. Caminin avlusunda bulunan bir odada 500 kadar kitapla hizmet verilmekte idi. Kitaplar ise bağış yoluyla toplanmıştı. Ancak kitapları dışarıya ödünç olarak almak mümkün değildi. Daha sonra ise diğer camilerde de, halka açık kitaplıklar açılmaya başlandı. Hatay’ın anavatana katılmasından sonra ise bu camilerdeki kitaplar İl Müftülüğü’ne aktarılmıştır. Antakya’da ilk resmi kütüphane, Hatay’ın anavatana katılışından hemen sonra kurulmuştur.

         Bu tarihten önce herhangi bir resmi kütüphaneye rastlanmaz. Fakat bu, Antakya halkının kitap ve kütüphaneye karşı hiç ilgi duymadığı anlamına gelmemelidir. Aksine, bazı kitap severler kitaplarını kendileri okudukları gibi, bu kitaplardan çevrelerini de yararlandırmışlardır. Rauf Efendi kitaplığı ve Hatay İl Halk Kütüphanesi dermesinin 1940’lı yıllarda temelini oluşturmuş olan Bekir Efendi Kütüphanesi buna en güzel örneklerdir. 1926 yılında Hatay Fransız işgalindedir. Antakya’da Gençspor isimli bir gençlik kulübü kurulmuştur. Kulüp 1931 yılında bir halk kütüphanesi açmış ve halka etkin bir şekilde kütüphanecilik hizmeti sunmuşlardır. Kütüphanenin varlığı Fransız yönetimini rahatsız etmiş, kütüphaneyi kapatmak için bahaneler aramaya başlamışlardır. Aradıklarını bahaneyi kısa sürede bulmuşlar bir spor kulübünde kütüphane yer alamaz demişlerdir. Gençspor kulübü ise, o yıllarda kulüp başkanı olan Sıtkı Nakib’in önerisiyle kütüphanenin adını ‘1938 yılında Hatay Devleti kurulduğunda Bekir Efendi Kütüphanesi, devletin tek resmi kütüphanesi, yani Milli Kütüphane durumundadır.             

           Hatay’ın 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye’ye katılmasından sonra biri Antakya’da, diğeri İskenderun’da olmak üzere iki resmi kütüphane açılmıştır. Bunlardan ilki 27 Kasım 1940 tarihinde hizmete başlayan Antakya Umumi Kütüphanesi’dir. Kütüphane ilde Maarif Müdürlüğü’ne, merkezde de Maarif Vekaleti’ne bağlıdır 1949’lu yıllarda bu kütüphanenin toplam kitap sayısı 4823 adettir. Antakya Umumi Kütüphanesi 1950 ve 1962 yıllarında iki ayrı binaya taşınarak yer değiştirmiştir. Kütüphanenin 1962 yılında taşındığı binanın mülkiyeti Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olup, binanın kirası adı geçen bakanlık tarafından karşılanmıştır. Kütüphane bu bina ile okuyucu ihtiyacını karşılayabilecek genişlikte bir okuma salonuna, geniş bir müdür odasına ve 10.000 kitabı rahatça içine alabilecek kapasitede bir kitap deposuna sahip olmuştur. O zamanlarda ‘’Antakya Genel Kütüphanesi’’ adını taşıyan kütüphane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlıdır.

           Bir müdür, bir memur ve bir hizmetli ile Antakya halkına hizmet etmektedir. 1980’li yıllarda ise; artan okuyucu sayısı ile birlikte, 1962 yılındaki bina kütüphanenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Koleksiyonun 20.000’i bulması ile deponun okuyucu salonlarının raf kapasiteleri yetersiz kalmış, personel sayısının artışıyla da, personel için yer sorunu ortaya çıkmıştır. 1987 yılına kadar yukarda bahsedilen sıkıntılar dahilinde yine de en üst seviyede hizmet veren kütüphane, nihayet 27 Kasım1987 tarihinde açılan Hatay Kültür Merkezi içinde yer almış, hizmetlerini bundan sonra bu modern binada sürdürmeye devam etmiştir. 2005 yılında ise Bakanlığımızca, kütüphanemizin adı değiştirilmiştir. Hatay’lı ünlü filozof-yazar Cemil Meriç’in adı verilmiştir.

           Günümüzde Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü; toplam 2.500 metre karelik bir alan üzerinde; 46.818 adet basılı materyal, 816 adet görsel işitsel materyal, 76 adet süreli yayın ve 24 adet günlük yerel gazete koleksiyonuyla, kütüphane hizmetlerini sürdürmektedir. Kütüphanede başvuru bölümü, çocuk bölümü, ödünç verme bölümü, süreli yayın bölümü, internet bölümü, sanat köşesi, üç okuyucu salonu ve büyük bir depo bulunmaktadır.Gelişen teknoloji ile birlikte, 2006 yılından beri kütüphanecilik hizmetlerinin birçoğu elektronik ortamda yapılmaktadır. İnternet üzerinde bulunan ve Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinin kataloglama ve sınıflama işlemlerini yaptıkları Milas Otomasyon Sistemi’ne kütüphane materyallerinin tümü aktarılmış olup, kullanıcılar elektronik ortamda bu sistemden faydalanabilmektedir.HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün

 

Facebook -  Twitter'da Biz

     KÜTÜPHANE SAATLERİ

 
Okuma/Çalışma Salonları
7 Gün 24 Saat Açıktır.


İdari Birimler

Hafta İçi 08.00 - 17.00

Ödünç Verme Birimi (Gençlik)

7 Gün 24 Saat

Ödünç Verme Birimi (Yetişkin)

Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 - 17.00

 

Ödünç Verme Birimi (Çocuk)

Hafta İçi 08.00 - 17.00

Cumartesi 08.00-16.00

İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 2486 kez gösterilmiştir.